Редакційний штат

Редактори

Юлія Валеріївна Тюленєва, Національний технічний університет Украіни "Київський політехнічний інститут іменя Ігоря Сікорського"

Анна Юріївна Погребняк, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"