РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • Ігор Беркій

Анотація

Сучасні умови господарювання вимагають від підприємств постійного вдосконалення систем управління та підвищення ефективності праці. Одним із ключових аспектів цього процесу є мотивація працівників, що визначає їхню продуктивність та відданість компанії. Розробка інноваційних підходів до мотивації праці стає актуальною задачею для підприємств у сучасному бізнес-середовищі.

Умови глобалізації, швидкі технологічні зміни та зростання конкуренції вимагають від підприємств постійного аналізу та вдосконалення своїх стратегій та методів управління.

Мотивація праці визначається як сукупність факторів, які стимулюють працівників до досягнення поставлених цілей. Вона може бути внутрішньою (особисті цілі, задоволення від роботи) та зовнішньою (заробітна плата, бонуси). Неодноразово виникає проблема неефективності традиційних методів мотивації, таких як фіксована зарплата та стандартні бонуси. Зміна ринкових умов вимагає нових підходів для підтримки та розвитку персоналу.

Інноваційними підходами до мотивації праці можуть бути: гнучкі системи компенсації, тобто розробка та впровадження гнучких систем оплати праці, які враховують індивідуальний внесок кожного працівника, стимулюють до досягнення високих результатів та активної участі у розвитку компанії; системи винагород та вдосконалення тобто застосування інноваційних систем винагород, таких як надання акцій компанії, навчання за рахунок роботодавця та інші форми винагород, що мотивують працівників до довгострокової відданості та високих результатів та розвиток корпоративної культури це є створення та підтримка позитивної корпоративної культури, яка сприяє взаєморозумінню та співпраці, є ключовим фактором для підвищення мотивації працівників.

Всі технології, пов'язані з управлінням персоналом, можна розділити на такі категорії як технології управління трудовими відносинами, навчальні технології для розвитку співробітників, технології підбору та найму персоналу, інструменти для підвищення продуктивності роботи персоналу, засоби контролю за трудовою діяльністю персоналу, а також інформаційні технології, пов'язані з управлінням персоналом.

Отже, розробка інноваційних підходів до підвищення ефективності мотивації праці є важливим етапом у розвитку підприємств. Гнучкість, індивідуалізація та підтримка корпоративної культури стають основними принципами, які сприяють створенню стимулюючого середовища для працівників. При успішній реалізації таких підходів, підприємства зможуть досягти не лише підвищення продуктивності праці, а й залучення та утримання висококваліфікованих кадрів.

Посилання

Співробітники, які мотивовані та наполегливо працюють - Дубініна Я.П. Основи кадрового менеджменту / Я.П. Дубініна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://semestr.com.ua/book_102.html.

Моїсеєв А. Стрижневі технології нового часу / А. Моїсеєв // Управління персоналом. - 2007. - № 17. С. 8-24.

Петрова І.Л. Стратегічне управління персоналом: реалії та перспективи / І.Л. Петрова // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Т.2. Управління персоналом в організаціях. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 214–223

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26