2023: Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ» 22 листопада 2023 року

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2023 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2023– 158 с.

 

Представлені результати науково-дослідницької роботи студентів, викладачів та закордонних науковців з питань теорії та практики розвитку підприємництва в Україні та сучасних проблем економіки.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів технічних та гуманітарних спеціальностей.

 

Рецензенти
Тульчинська С.О.
завідувачка кафедри економіки і підприємництва, професорка, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Погребняк А.Ю. доцентка кафедри економіки і підприємництва,
КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

 

 

ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AS NATIONAL ECONOMY GROWTH FACTOR: Materials of XХІІ International scientific-practical conference on Nov. 22, 2023. – Kyiv: IVTS Publisher "Polytechnic", 2023. –
154 p.

 

The results of research work of students, teachers and foreign scholars on the theory and practice of business development in Ukraine and current economic issues.

For students, graduates, academics, technical and humanities.

 

 

Наукове редагування

Тульчинська С.О. завідувачка кафедри економіки і підприємництва, професорка,

Погребняк А.Ю. доцентка кафедри економіки і підприємництва 

Опубліковано: 2023-12-14

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 2. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ