АНАЛІЗ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ярослав Полгороднік

Анотація

Стратегічне управління можна характеризувати як багатоплановий управлінський процес, який допомагає формувати і виконувати ефективні стратегії, що сприяють формуванню відносин між підприємством та зовнішнім середовищем, а також досягненню поставлених цілей [1].

Стратегічне управління розвитком підприємства описують як цілісну систему п'яти інтегрованих процесів управління, які постійно розвиваються та взаємодіють між собою. Дані процеси є складовою єдиного апарату, де конкретні процеси впливають на функціонування один одного. У рамках управління стратегічним розвитком підприємства виокремлюють ключові ступені та цілі. Першою важливою стадією є стратегічний аналіз чи аналіз середовища, оскільки він становить фундамент для інших кроків. До цих кроків відноситься встановлення місії підприємства, постановка довгострокових цілей, розробка і подальше впровадження стратегії, оцінка результатів діяльності підприємства та внесення потрібних корекцій. Ключові складові стратегічного управління включають:

1) аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища;

2) формулювання основної місія підприємства;

3) формування стратегії;

4) реалізація стратегії;

5) оцінка та контроль виконання стратегії.

У керівництві підприємством аналіз середовища є стартовою точкою для ряду ключових процесів. Він надає фундаментальну базу для встановлення місії компанії, формування важливих довгострокових цілей, розробки і впровадження стратегії, для аналізу діяльності підприємства та коректування даного процесу. План розвитку компанії має бути розроблений на основі зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на її функціонування.

Стратегічний аналіз, одна з основних складових стратегічного управління в цілому, включає в себе аналіз як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства, оцінку наявних ресурсів та можливостей. Він служить основою для створення місії та стратегічних цілей компанії, які є ключовим фактором для вибору стратегії розвитку. Місія - це основна ціль, ради якої функціонує організація, вона відображає філософію та бачення її ніші у сфері бізнесу. Формування місії неможливе без попереднього проведення аналізу середовища (стратегічного аналізу). Обрання стратегії включає в себе ретельну оцінку даних, що демонструє стратегічний аналіз, і обрання необхідного варіанта стратегії, який фіксується у плані виконання стратегії. Останнім кроком стратегічного процесу являється виконання стратегії. Цей етап передбачає впровадження змін в організаційній структурі підприємства та кваліфіковане управління засобами та діями.

Посилання

Шершньова З. Є. Стратегічне управління : [підручник] / Шершньова З.Є. – [2-е вид., доп. і перероб.]. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.

Кушлик О. Ю., Степанюк Г. С. Стратегічне управління : навчальний посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26