ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Марія Овчаренко

Анотація

Інвестиційна активність відіграє ключову роль у економічному розвитку держави, тому під час воєнного стану цей напрям є одним із пріоритетних. З початком війни обсяг інвестицій значно зменшився через несприятливий інвестиційно-підприємницький клімат. Індекс інвестиційної привабливості України станом на другу половину 2022 року становить 2.48, що на 0.31 вище ніж в  першій половині року, проте на 0.25 нижче ніж у 2021 році [1].

Нині економіка України розвивається в складних умовах викликаних війною. Такий стан відлякує потенційних інвесторів, серед негативних факторів можна виокремити: 1) порушення  міжнародної  логістики  через руйнацію інфраструктури; 2) масова міграція; 3) анексія регіонів, що активізує релокацію бізнесу; ) макроекономічна нестабільність.

Інвестиційний ринок України має свої ризики і можливості. На думку інвесторів,  основними ризиками, що погіршують інвестиційний клімат є: корумпованість судової системи; монополізація ринків; значний влив олігархів на політику; недосконала законодавча система; гніт податкової системи; нестабільність фінансової системи. В Україні існують численні фактори, які роблять її привабливою для інвестицій та сприяють розширенню її інвестиційних зв'язків. Серед них варто відзначити великий внутрішній ринок із значним потенціалом, географічне розташування на перехресті основних транспортних магістралей, відносно доступну, але водночас кваліфіковану робочу силу, науковий потенціал та розвинену інфраструктуру. [1].

Станом на 2021 рік основними країнами-інвесторами є Кіпр із часткою 31,7%, Нідерланди – 21,6%, Швейцарія – 5,8%, Велика Британія – 4,6%, Німеччина – 4,6%, та Австрія – 3% [2].

Лідерами в економіці є такі галузі: промисловість (30,8%), аграрний сектор, включаючи сільське, лісове та рибне господарство (12,6%), транспорт, складське господарство, оптова та роздрібна торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (9,0%), а також державне управління й оборона [2].

У випадку, коли ПІІ не відповідають потребам модернізації економіки та розвитку експорту високотехнологічної продукції, існує ризик закріплення на світовому ринку за сировинною спеціалізацією. Для створення необхідної матеріальної бази важливо залучити інвестиції на рівні не менше 35% від ВВП протягом принаймні п'яти років.

Реконструкційний план, розроблений Національною радою з відновлення, визначає необхідність залучення $750 млрд інвестицій протягом наступних 10 років, зокрема $60-65 млрд, які необхідно залучити вже цього року. Для залучення прямих іноземних капіталовкладень Україна пропонує великі інвестиційні проекти. Можна виділити п’ять галузей з найвищим інвестиційним потенціалом:

Логістика та інфраструктура ($123 млрд інвестиційного потенціалу)

Енергетика ($177 млрд інвестиційного потенціалу);

Оборонно-промисловий комплекс ($43 млрд інвестиційного потенціалу);

Агропромисловий комплекс ($34 млрд інвестиційного потенціалу);

Металургія та металообробка ($26 млрд інвестиційного потенціалу) [3].

Посилання

Європейська Бізнес Асоціація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analityka/

Міністерство фінансів України: Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/

Країна можливостей: чому інвестор прийде в Україну. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/29/691997/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26