РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Олександр Усик

Анотація

Зростання нестабільності та загроз зовнішнього середовища, що пов’язані із нестабільністю фінансових ринків, коливанням цін на системо утворюючі ресурси, воєнними конфліктами та іншими викликами нестабільності все більше актуалізують проблематику забезпечення фінансової безпеки підприємств. Фінансова безпека підприємств виступає однією із систем економічної безпеки в цілому на будь якому рівні, у тому числі на рівні підприємств. При цьому фінансова безпека посідає одне із ключових місць, що зумовлює поглиблення вивчення питань у даному аспекті.

Під економічною системою підприємства мається на увазі такі якісні та кількісні ознаки економічної системи в цілому, що характеризується здатністю системи до стійкого розвитку, можливістю досягнення поставлених цілей, протистоянню зовнішнім та внутрішнім загрозам та ризикам.

Фінансова безпека підприємства характеризується рівнем збалансованості та забезпеченості фінансовими ресурсами підприємства, що є необхідними та достатніми для задоволення потреб та зобов’язань перед контрагентами та характеризує збалансований, стійкий розвиток підприємства в умовах несприятливого впливу зовнішніх та внутрішніх загроз та ризиків, забезпечує реалізацію фінансових інтересів та сприяє досягненню поставлених завдань розвитку підприємства в сучасних умовах.

Роль фінансової безпеки заклечається у наступному:

-      фінансова безпека забезпечує розширення обсягу та джерел залучення необхідних ресурсів для підвищення стійкості та конкурентоспроможності підприємства із урахуванням зниження вартості такого залучення;

-      фінансова безпека підприємства забезпечує реалізацію стратегії розвитку підприємства та його стійкості в умовах загострення загроз та ризиків;

-      оскільки фінансові операції на підприємстві здійснюються навіть в умовах припинення операційної діяльності це підвищує її роль у загальній системі економічної безпеки підприємства;

-      дає можливість узгодити фінансові інтереси підприємства із інтересами інших учасників ринку, державними та регіональними органами влади;

-      підвищує фінансову ефективність роботи підприємства, його стійкість та незалежність;

-      дає можливість оптимізувати витрати, організаційну структуру, досягти захисту капіталу, активів та інтересів підприємства.

Окреслена роль фінансової безпеки вимагає створення на підприємствах дієвої системи економічної та фінансової безпеки, метою якої є не тільки постійний моніторинг аспектів фінансової діяльності підприємства, а також своєчасне виявлення та запобігання загрозам та ризикам для підвищення ефективності функціонування та розвитку підприємства.

Отже, фінансова безпека є складовою економічної безпеки підприємства та виступаю овіює з основних її підсистем. Забезпечення фінансової безпеки у загальній системі економічної безпеки відіграє ключову роль, що зумовлює постійний багатоступінчатий моніторинг стану фінансової безпеки та прийняття своєчасних, влучних управлінських рішень щодо її стабільності. Можна зазначити, що роль фінансової безпеки підприємства у вузькому її розуміння зводиться до створення необхідних передумов стійкого фінансового стану підприємства із урахуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26