ЦИФРОВІЗАЦІЯ СФЕРИ ОБЛІКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Олександр Самойлович

Анотація

Прискорення темпів економічного розвитку суспільства вимагає сприяє появі якісно нових методів ведення основних бізнес-процесів організації. Сфера обліку, на нашу думку, є однією із ключових на підприємстві, оскільки ефективне управління ресурсами є запорукою успіху. Саме тому цифровізація сфери обліку на підприємстві є одним із ключових елементів його цифрової трансформації.

Цифрова трансформація сфери обліку на підприємстві здебільшого пов'язана із впровадженням технологій та інструментів, направлених на усунення недоліків існуючої фінансової, бухгалтерської та облікової систем. А сам процес цифровізації системи обліку полягає у розробці та впровадженні таких процесів, як автоматизація введення, пошуку, обробки та зберігання інформації у режимі реального часу, обміну електронними даними, автоматизація формування звітів та полегшення їх аналізу за допомогою візуалізації, використання методів математичного моделювання для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень, використання технологій блокчейну тощо.

Сфера інформаційних технологій пропонує широкий асортимент різноманітних програм обліку, серед яких: Acumatica, Epicor, IFS, Infor, Microsoft, Oracle NetSuite, Oracle, Priority, Sage, SAP тощо [3].

Зважаючи на переваги, які надає цифровізація сфери обліку (наприклад, автоматизація обробки даних, підвищення швидкості обробки та обміну інформацією, дистанційний доступ до даних, мінімізація помилок, контроль за виконанням завдань, автоматизація формування звітів тощо), варто також зазначити основні недоліки, які несе цей процес - а саме: витрати, пов’язані зі створенням цифрових робочих місць, висока вартість розробки власного програмного забезпечення або купівлі вже наявного на ринку та адаптація його під потреби підприємства, утримання технічних спеціалістів, наявність цифрових навичок у працівників, які безпосередньо братимуть участь у процесі, їх постійне навчання тощо. Не зважаючи на наявність певних загроз та недоліків цифрової трансформації сфери обліку,  в майбутньому цей процес лише набиратиме обертів, оскільки застосування новітніх технологій дозволяє вирішувати якісно нові завдання, модернізувати процеси обробки, зберігання та передачі інформації, сприяє підвищенню ефективності процесів обліку, а отже сприяє підвищенню ефективності роботи організації.

Здатність фахівця оцінювати, аналізувати та синтезувати звіти і обробляти великі масиви даних стає новою компетенцією, необхідною для досягнення успіху. Тому впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення цифрової трансформації сфери обліку, а також адаптація організації для існування та розвитку в цифровому середовищі є одним із ключових факторів забезпечення конкурентоспроможності та успіху.

Посилання

Digitalisation in Accounting (2017.) Retrieved from https://home.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/digitalisation-in-accounting-en-2017-KPMG.pdf

Digitization and Financial Reporting – How Technology Innovation May Drive the Shift toward Continuous Accounting. (2018). Accounting and Finance Research, Vol. 7, No. 3. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/254c/b44b7c6e030b0a8 4b0b889055b5825dfd727.pdf

Top 10 ERP Systems to Fulfill Your 2024 Goals Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.panorama-consulting.com/top-10-erp-software/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26