ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олена Кривда
  • Микола Шибецький

Анотація

У сучасних умовах глобальної економічної динаміки важливе значення надається ефективності діяльності підприємств та організацій. Однак досягнення оптимальних рівнів продуктивності та результативності вимагає не лише оперативної дії, але й добре обґрунтованих стратегічних рішень. У цьому контексті виникає необхідність ретельного економічного обґрунтування напрямів зростання ефективності їх діяльності, що стає ключовою передумовою стабільного розвитку та конкурентоспроможності суб'єктів господарювання.

Для обґрунтування напрямів зростання ефективності діяльності підприємств необхідно провести аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, оцінити його ринкові та фінансові можливості, визначити конкурентні переваги та ризики. Також важливо розглянути оптимізацію бізнес-процесів, вдосконалення управлінської структури та впровадження інноваційних рішень. Аналіз внутрішнього середовища вимагає ретельного розгляду внутрішніх процесів підприємства, включаючи виробничі технології, управлінську політику, кадровий потенціал. Такий аналіз спрямований на ідентифікацію сильних та слабких сторін, аналіз ефективності внутрішніх ресурсів. Аналіз зовнішнього середовища орієнтований на вивчення факторів, які можуть впливати на діяльність підприємства, такі як політичні, економічні, соціокультурні, технологічні та інші [2].

Оцінка ринкових та фінансових можливостей зосереджується на аналізі ринків збуту, конкуренції, потенційних клієнтів, а також фінансових ресурсів, що дозволяє визначити, як підприємство може максимізувати прибутковість та гарантувати стійке фінансове забезпечення. Визначення конкурентних переваг та ризиків спрямоване на виявлення унікальних факторів, що роблять підприємство конкурентоспроможним та включає оцінку можливих ризиків, таких як зміни в законодавстві, нестабільність ринків тощо. Оптимізація бізнес-процесів та вдосконалення управлінської структури спрямовані на покращення ефективності операцій, зменшення витрат та підвищення продуктивності і включає перегляд структури управління для забезпечення ефективнішого прийняття рішень.

Впровадження інноваційних рішень зорієнтоване на застосуванні новітніх технологій, методів та ідей для покращення продуктів чи послуг, оптимізації виробничих процесів, що дозволяє підприємству залишатися конкурентоспроможним у швидкозмінному бізнес-середовищі [1].

Отже, економічне обґрунтування напрямів зростання ефективності діяльності підприємств є важливим етапом стратегічного управління для сучасних підприємств. Зазначена комплексність підходу дозволяє підприємствам адаптуватися до змін у глобальному бізнес-середовищі, максимізувати використання ресурсів та досягати стабільного зростання.

Посилання

Камінська І. М., Ковальчук Н. В., Демидович А. С., Горчинська І. П. Теоретико-методичні підходи до аналізу ефективності діяльності підприємства. Економічний форум. 2021. № 2. С. 79-87.

Тульчинська С., Кривда О., Кожемяченко О. Вимірювання ефективності оперативної діяльності підприємства. Economic Synergy. 2022. С. 20-31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26