МІНЛИВІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР БІЗНЕС-УСПІХУ

Автор(и)

  • Наталя Німак
  • Катерина Кузнєцова

Анотація

Мінливість та швидкозмінність середовища функціонування підприємств є невід’ємною частиною сучасного бізнес-світу та на сьогодні має вирішальний вплив на роботу підприємств різних галузей економіки. Економічні зрушення, технологічні революції, уподобання та вимоги споживачів як зовнішні фактори впливу, а також організаційна культура, стратегія управління, взаємозв’язки із постачальниками як внутрішні фактори впливу постійно зазнають змін, що може стати як можливістю, так і загрозою для подальшого розвитку підприємства, тому вимагає постійного моніторингу, аналізу та заходів з адаптації [1].

Вивчення поняття мінливості внутрішнього та зовнішнього середовища в контексті функціонування підприємств є актуальним напрямом досліджень в науковій та бізнес-сфері. Зокрема, наукові роботи вітчизняних та зарубіжних вчених підтверджують, що зміни в середовищі є необхідною частиною життєдіяльності підприємств та вимагають постійного розроблення заходів з адаптації для подальшого розвитку. При цьому, зміни внутрішнього середовища можуть бути спричинені змінами на ринку, впровадженням технологій та діями конкурентів. Зовнішні ж незалежні некеровані впливи охоплюють політичні, економічні, соціальні та інші фактори [1].

Розроблені моделі адаптації підприємств включають стратегії управління змінами, діагностику, планування та оцінювання ефективності, підкреслюючи важливість ефективного управління зовнішніми та внутрішніми факторами для успішної адаптації підприємств до змін, підвищуючи їх ефективність та продуктивність. Результати досліджень є важливими для розроблення подальших ефективних стратегій адаптації підприємств до змін. Саме тому в контексті конкурентного бізнес-середовища важливо розуміти, що саме мінливість є каталізатором розроблення інновацій та подальшого розвитку підприємств, а здатність управляти мінливістю провокує стійкий успіх та забезпечення конкурентоспроможності за різних умов [1].

Дослідження впливу мінливості середовища функціонування підприємства на прикладі ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» розглядається в контексті певних тенденцій та викликів, з якими стикається дане підприємство під час роботи. Зокрема, щодо зовнішнього середовища, аналізуючи вітчизняний ринок продуктів харчування, розглядаються технологічні зміни, стратегії адаптації та реакція внутрішнього середовища на дані події.

Щодо тенденцій зовнішнього середовища функціонування підприємства ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ», то до основних з них можна віднести наступні [2]:

  1. Становлення глобального ринку продуктів харчування сприяло орієнтації підприємства для виходу на зовнішні ринки, зокрема, у 2023 р. ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» уклав контракти на експорт продукції до Польщі та збільшив обсяги поставок своєї продукції на ринок США.
  2. Зміна уподобань та вимог споживачів сприяє адаптації підприємства до змін на споживчому ринку, зокрема у 2023 р. ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» запустило виробництво нових продуктів, які відповідають сучасним трендам, а саме впровадило виробництво безлактозного морозива.
  3. Зростання конкуренції стає важливим аспектом функціонування підприємства на ринку продуктів харчування. З метою зміцнення своїх конкурентних позицій ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» активно впроваджує нові маркетингові програми, спрямовані на оптимізацію взаємодії зі споживачами та партнерами.

До основних тенденцій функціонування внутрішнього середовища підприємства ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» належать [2]:

  1. Зростання масштабів діяльності, зокрема постійний розвиток та розширення діяльності. У 2023 р. ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» відкрило нові виробничі лінії у м. Сміла, що збільшило виробничі потужності на 20%.
  2. Інноваційна діяльність. Підприємство постійно інвестує в розроблення та впровадження інновацій, розробляючи нові продукти та технології. У 2023 р. ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» запустило в експлуатацію новий автоматизований склад у Львівській області, який дозволив поліпшити ефективність експортної логістики та зберігання продукції.
  3. Розвиток персоналу є одним з фокусів уваги підприємства. У 2023 р. ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» впровадив програму навчання для співробітників, яка включає курси з менеджменту, маркетингу, технологій та інших сфер діяльності. Крім того, створення нових робочих місць сприяє розвитку трудового потенціалу країни.

Таким чином, ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» успішно адаптується до змін в своєму внутрішньому та зовнішньому середовищі функціонування, використовуючи їх як можливості для подальшого розвитку та зростання.

Щодо екологічної відповідальності як провідного тренду ХХІ ст. підприємство дотримується високих екологічних норм і стандартів, використовує екологічно чисті технології та впроваджує управління відходами, що сприяє захисту навколишнього середовища.

Соціальний ефект від діяльності досягається також активною участю підприємства у соціальних проектах, сприяючи розвитку суспільства та покращенню якості життя,  досягненню взаєморозуміння в широкому соціокультурному контексті.

Отже, важливість для підприємств адаптації до змін внутрішнього та зовнішнього середовища, зокрема на прикладі ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ», визначається як один з ключових сьогоднішніх факторів бізнес-успіху. Підприємству вдається успішно поєднати стратегії інновацій, розвитку персоналу та соціальної відповідальності, використовуючи мінливість середовища як можливість для власного сталого зростання та забезпечення конкурентоспроможності. Активна присутність на глобальних ринках, залучення інвестицій в інновації та підтримка соціальних ініціатив свідчать про впевнений курс підприємства на сталий та високоефективний розвиток в рамках сучасних трендів та викликів століття.

Посилання

Організаційно-економічні аспекти розвитку підприємницьких структур в Україні та світі : моногр. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Гринько. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2022. 400 с. URL: https://philarchive.org/archive/GRY-5 (дата звернення: 13.11.2023).

Офіційний веб-сайт ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ». 2023. URL: https://www.khladoprom.com/ (дата звернення: 13.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26