ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Д Зінченко

Анотація

В сучасних умовах ми живемо в епоху становлення інформаційного суспільства. І одним із актуальних питань, що залежить наразі від нас, є збагачення інформаційного поля якісним - креативно-інноваційним та соціально- орієнтованим наповненням, на основі якого за допомогою синергетичного ефекту створюватимуться якісно нові умови становлення інформаційної економіки. І насамперед– передумови для зростання економічної безпеки кожного її суб’єкта. Це зумовлює актуальність запропонованого дослідження.

Становлення інформаційного суспільства у всьому світі є перспективним напрямком його людиноорієнтованого загального розвитку. В Україні активізувались законотворчі та виконавчі державні заходи щодо підтримання становлення інформаційної економіки. Становлення інформаційної економіки об’єктивно стосується кожної країни і, безумовно, формує синергетичну єдність для світової спільноти на принципово нових засадах.

Нами запропоноване власне бачення сутності категорії «інформаційна економіка». Інформаційна економіка – це економічна категорія, що представляє собою збалансовану систему суспільно-економічних відносин, які за допомогою оптимального використання інформаційних, інноваційних, інтелектуально-креативних ресурсів створюють матеріальний продукт або послуги з метою створення передумов зростання безпеки та якості життя населення через: а) покращення добробуту людей та соціальної справедливості; б) підвищення екологічної,  економічної та соціальної безпеки.

Активна та стрімка активізація інформатизації та діджиталізації економіки є не проявом  поодиноких явищ, вона представляє собою ознаменування нової епохи розвитку суспільства та економіки – інформаційної. В таких умовах інформація за змістом, обсягом і швидкістю суттєво впливає на зміст економічного розвитку підприємств та їх  економічної безпеки. Умови інформаційної економіки є базовими передумовами формування певних рівнів економічного розвитку підприємств (під впливом певної сукупності чинників, у тому числі інформаційного чинника), який, в свою чергу, є основою забезпечення економічної безпеки підприємств (при цьому інформація виступає у якості важливого забезпечуючого чинника). В інформаційній економіці інформація безумовно за змістом, обсягом та швидкістю суттєво впливає на зміст економічної безпеки підприємства, є її складовою та визначає її особливість. 

Ми вважаємо, що з теоретико- методологічних позицій економічна безпека підприємства представляє собою економічну категорію, що характеризує економічний стан  підприємства з позиції захищеності його діяльності в конкурентному ринковому середовищі. А з методико- прикладних позицій вона предсталяє собою складне і комплексне економічне явище, що характеризує такий стан підприємства, який: а) формується під впливом сукупності різноманітних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища; б) при якому підприємство має можливості реалізовувати визначену ринкову стратегію свого конкурентного розвитку; в) є керованим (підлягає ендогенним забезпечуючим впливам) та вимірюваним. З огляду на такі визначення, поняття забезпечення економічної безпеки підприємства представляє собою економічну категорію, що характеризує постійний всебічний і комплексний процес, пов’язаний з формуванням і підтриманням такого економічного  стану підприємства,  при якому воно функціонує на конкурентних засадах під впливом сукупності зовнішніх і внутрішніх чинників.

Таким чином, визначені вище теоретичні передумови забезпечення економічнох безпеки підприємства слугуватимуть базою для проведення подальших досліджень даного питання в умовах становлення інформаційної економіки з метою удосконалення економічних систем підприємств.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26