ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Катерина Онищенко

Анотація

На сьогодні термін "виробничий потенціал підприємства" залишається однією з найбільш актуальних тем для дослідження з урахуванням його тлумачення.

Виробничий потенціал підприємства характеризує його виробничі можливості, внутрішні джерела майбутнього розвитку, наявні фінансові ресурси та, що використовуються для досягнення певних економічних цілей у відповідних умовах господарювання.

Актуальність підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства в сучасних умовах полягає в тому, що сучасний бізнес став висококонкурентним, і лише ефективні підприємства можуть вижити в такому середовищі. Крім того, підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства також може мати позитивний екологічний ефект. Знизити негативний вплив підприємств на навколишнє середовище можуть більш ефективні процеси виробництва та використання нових технологій.

У наш час інноваційна здатність стала важливим показником для вимірювання життєздатності та конкурентоспроможності підприємств. Тільки інноваційні підприємства в умовах розвитку сучасного ринку можуть бути конкурентоспроможними, а отже, успішними. Тому інноваційне наповнення конкурентоспроможного потенціалу підприємств є необхідною умовою для ефективності виробничого потенціалу підприємства.

Кінцевою метою інноваційно-виробничої діяльності є підвищення конкурентоспроможності виробничого підприємства на відповідному сегменті ринку шляхом підвищення продуктивності праці та покращення якості продукції. Впровадження сучасних інноваційних технологій є позитивним кроком для підприємств. Ефективна інформатизація інноваційних технологій суттєво підвищує макроекономічні показники та процеси соціально-економічного розвитку підприємства, що призводить до підвищення якості та рівня управлінських рішень, ефективності інформаційних процесів і послуг.

Термін «інновація» спочатку походить із «Теорії економічного розвитку» Шумпетера в 1912 році, тоді як інновації підприємства були гарячою темою в академічних колах останнього десятиліття, включаючи, але не обмежуючись, інновації продуктів і технологій. Дослідження інноваційної діяльності підприємства в основному поділяються на мотивацію інноваційної діяльності підприємства, фактори впливу та економічні наслідки.[2]

Розвиток інноваційної діяльності підприємств у нашій країні тісно пов’язаний з розвитком малого бізнесу та приватного підприємництва. Саме через розвиток цього сектору в нашій країні формується суспільний прошарок, який зацікавлений у соціально-економічній стабільності та є активною рушійною силою розвитку та демократичних змін.

Отже, використання інноваційних технологій в сучасному бізнес-середовищі є ключовим фактором для підвищення ефективності виробничого потенціалу підприємства.

У підсумку, вивчення впливу інноваційних технологій на ефективність виробничого потенціалу підприємства свідчить про необхідність постійного вдосконалення та адаптації до вимог сучасного ринку через впровадження новаторських рішень.

Посилання

Захаренко М.М. Теоретичні засади управління виробничим потенціалом підприємства. Агросвіт. 2018. №23. С. 59-65.

Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку : Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Й. А. Шумпетер ; пер. з англ. В. Старка. – К. : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2011. – 242 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26