ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ

Автор(и)

  • Софія Баннікова
  • А Юшманова

Анотація

У багатьох словниках поняття корупції подається дослівним перекладом з латинської «corrumpere» – «псування, пошкодження, руйнування». [1] У законі України «Про корупцію» поняття подається наступним чином: “корупція - це використання особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання або прийняття неправомірної вигоди.” [2]

Мета проведення дослідження полягає у розгляді явища корупції та причин його виникнення.

Основними причинами виникнення корупції є:

  1. Труднощі подолання спадку тоталітарного періоду. Громадяни, свідомість яких була, сформована в радянський період, сприймають державу як щось вороже, недружнє, тому шукають спосіб вирішення власних проблем поза державними інституціями.
  2. Економічний занепад і політична нестабільність. Прикладом економічного занепаду та політичної нестабільності є криза, яка виникла в Україні 2014 року внаслідок революції гідності. ЇЇ наслідками були зміни уряду та обрання нового президента. В умовах нестабільності багато компаній часто відкладають розширення бізнесу та інвестиційні проєкти, що також призводить до зниження економічної активності та розвитку.
  3. Нерозвиненість і недосконалість законодавства. Розширення тіньової економіки, що призводить до зменшення надходжень податків до бюджету. В наслідок цього, загострюються соціальні проблеми через невиконання бюджетних зобов'язань.
  4. Неефективність інститутів влади. На даний момент військова сфера потребує найбільшого фінансування для забезпечення військових необхідним спорядженням, проте корупція унеможливлює цей процес, тому що бюджет виділений на це – “розкрадається”, що позначається на внутрішній і зовнішній цілісності України.
  5. Слабкість громадянського суспільства, відрив суспільства від влади. Корумпованість у судовій системі спричинена недостатньою відкритістю та прозорістю у виборі суді, розгляді судових справ та прийнятті рішень призводить до безправ’я та нерівності серед громадян.
  6. Неукоріненість демократичних політичних традицій. У нашій державі це проявляється шляхом покупки голосів під час виборів для впливу на їхній результат. [1]

Отже, судячи з цього переліку тверджень, можемо зробити висновок,, що корупція - є руйнівним чинником для економіки держави, тому що спричиняє втрату довіри громадськості, економічні втрати, соціальну нерівність та гальмування розвитку.

Посилання

Поняття, причини, наслідки та правові запобігання корупції. - Електронний ресурс. - Режим доступу: https://arm.naiau.kiev.ua/books/atikoruption/lectures/lecture_1.html

Закон України «Про корупція». Прийнято Верховною Радою України 23.03.2017 р. - Електронний ресурс. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26