РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ЗРОСТАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ольга Матвійчук

Анотація

Інновації є ключовим фактором для зростання конкурентоспроможності національної економіки України. Вони виступають каталізатором для зростання конкурентоспроможності, сприяючи впровадженню новітніх технологій, підвищенню продуктивності та стимулюючи створення нових товарів і послуг. Однією з головних проблем, з якими стикається сучасна Україна, є потреба в покращенні економічних показників та підвищенні якості життя громадян. Для зростання національної конкурентоспроможності країни необхідна постійна спрямованість її економіки на пошук, здійснення і впровадження нововведень.[1] Джоном А. Гобсоном були сказані такі слова: ” Дієва конкурентна перевага заключається у здібності знаходити нові ринки, виготовляти нові товари та винаходити нові способи виробництва”.[3]

Розглянемо декілька аспектів, які пояснюють, як інновації впливають на конкурентоспроможність України:

  1. Підвищення продуктивності: Інновації дозволяють впроваджувати нові технології та методи виробництва, що підвищують продуктивність та дозволяють виробляти більше товарів і послуг за менші витрати. Це полегшує конкуренцію на ринку та забезпечує рост прибутковості підприємств.
  2. Якість продукції і послуг: Інновації допомагають покращувати якість товарів і послуг, що виробляються. Висока якість є ключовим фактором для здобуття довіри споживачів та завоювання нових ринків як в Україні, так і за кордоном.
  3. Розширення ринків: Розвиток інноваційних технологій дозволив вийти на міжнародні ринки нових продуктів, товарів і послуг, з’явилися цілі програми і проекти, основними характеристиками постіндустріального суспільства стали знання.[3] Інновації дають можливість створювати нові товари та послуги або модифікувати існуючі для різних сегментів ринку. Це дозволяє підприємствам розширити свою аудиторію та залучити нових клієнтів. Завдяки впровадженню інновацій Україна має конкурентні переваги, тобто досягнувши на національному рівні інноваційної конкурентоспроможності, це дозволить їй бути учасником у формуванні світової економічної системи.[2]
  4. Зниження витрат: Інновації допомагають оптимізувати виробничі процеси, що дозволяє знижувати витрати на виробництво. Це допомагає підприємствам збільшувати ефективність та знижувати ціни на свою продукцію. Інновації можуть дозволити виробничим компаніям розширити масштаби виробництва, що може призвести до економії на виробничих витратах завдяки економіям від обсягу.
  5. Підвищення конкурентоспроможності на міжнародному ринку: Завдяки інноваціям українські компанії можуть створювати продукцію, яка може конкурувати на міжнародному ринку. Міжнародна торгівля сприяє підвищенню ефективності виробництва, оскільки стимулює переміщення ресурсів з тих галузей, продукцію яких вигідніше заміщати імпортом, в ті галузі, де країна має порівняльні переваги перед своїми торговими партнерами.[3]
  6. Залучення інвестицій: Країни, які активно розвивають інновації, привертають більше інвестицій. Інвестори зацікавлені в підтримці та розвитку інноваційних підприємств. Нововведення створюють потенціал для прибутку та росту, що привертає інвесторів, які бачать їх як привабливий об’єкт для вкладення капіталу.
  7. Спроможність адаптуватися до змін: Інновації дозволяють економіці бути гнучкішою та швидше адаптуватися до змін на світовому ринку та технологічного прогресу. Вони є ключем до адаптивності економіки, допомагаючи їй швидко реагувати на зміни, залишатися конкурентоспроможною та забезпечувати стале зростання навіть у змінних умовах.

Зростання конкурентоспроможності України потребує націленості на створення сприятливих умов для розвитку інновацій, підтримки наукових досліджень і розвитку, співпраці між урядом, галузями та освітою у сфері науки і технологій. Інноваційний шлях розвитку дозволить не тільки прискорити економічний розвиток держави, але й досягти необхідного рівня конкурентоспроможності продукції з метою вільного конкурування на світових ринках товарів та послуг.[1] Зокрема, важливо визначити стратегічні галузі для інновацій, які відображають потреби суспільства та мають потенціал для значного розвитку. Підтримка стартапів та малих і середніх підприємств, які часто є гнучкими та швидко реагують на зміни, також є ключовим елементом у стимулюванні інновацій. Партнерство з академічними установами для сприяння досліджень та передачі знань є важливим для забезпечення постійного потоку новацій.

В результаті дослідження визначено, що залучення інвестицій, спроможність адаптуватися до змін та співпраця між урядом, галузями та освітою у сфері науки і технологій є важливими складовими успішної інноваційної стратегії. Інноваційний розвиток не лише прискорить економічний прогрес, а й дозволить стати конкурентоздатним у світових ринкових умовах. Тож, спрямованість на інновації є ключем до вирішення важливих проблем та досягнення успіху для України.

Посилання

Богма О.С., к.е.н., ст. викладач, Болдуєва О.В., к.е.н., ст. викладач . Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки. https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Vest_Ek7-3-2010-PDF/166-170.pdf

А. А. Гальчук. Інновації як чинник конкурентоспроможності економіки

http://www.economy.in.ua/pdf/9_2015/34.pdf

Малова А. Є. Роль інновацій в сучасній економіці.

URL:https://conferencekneu.wordpress.com/2017/05/01/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0-%D1%94-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B5%D0%BA/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26