ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ІТ НА ОСНОВІ МЕТРИК ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • Ілля Ласка

Анотація

Організація планової діяльності підприємств сфери ІТ є однією з актуальних проблем управлінської діяльності сьогодення, даний факт пояснюється тим, що незважаючи на використання досліджуваними підприємствами комплексних методик організації робочого часу та планового навантаження на працівників, стратегічний горизонт їх планової діяльності відзначається ситуативністю та непослідовністю. Більш того, порушене питання лише ускладнюється в умовах воєнної економіки під впливом інтенсифікації фактору невизначеності та низького рівня прогнозованості впливу екзогенних факторів на ефективність підприємницької активності. В таких умовах, розвиток внутрішніх практик планування набуває особливої ваги у контексті поточної та перспективної стабілізації діяльності підприємства. Однією з прогресивних практик вдосконалення планової діяльності ІТ-підприємств є проведення підбору бажаних метрик на основі застосування електронних каталогів. Метрика як окрема категорія у частині створення програмного забезпечення представляє собою вимірюваний показник оцінювання різних функціональних граней процесу створення та підтримки програмного продукту на всіх етапах його життєвого циклу за критеріями робочої ефективності, якості та загальної складності. Дані показники застосовуються для процесного вимірювання та оцінювання конкретних функціональних аспектів розробки продукту, водночас, обрання таких метрик є комплексним завданням, що вимагає належного врахування альтернатив за відсутності відповідного структурованого каталогу. Таким чином, використання уніфікованого цифрового каталогу є перспективним рішенням щодо покращення планової діяльності підприємств сфери ІТ.

Узагальнюючи, можемо виокремити перспективні аспекти впровадження електронного каталогу метрик програмного забезпечення у планову діяльність ІТ-підприємств: вдосконалення якісних показників кінцевого продукту за рахунок покращення процесу трекінгу проблемних аспектів у процесі розробки, їх оперативного виявлення та усунення; зростання продуктивності праці за рахунок контролювання показників результативності працівників та ідентифікації відповідних резервних можливостей; індикація кількісних рівнів прогресу у досягнені поставлених завдань, що передбачає перманентний моніторинг ходу процесу розробки продукту та основних його етапів; забезпечення обґрунтованості прийнятих управлінських рішень, що досягається за рахунок використання конкретних аналітичних показників результативності; інтелектуалізація процесу планувальної діяльності, що дозволяє уникнути ситуативних рішень як щодо організації робочого процесу, забезпечення його структурованості та керованості основних елементів, так і щодо створення стратегічних рамок розвитку організації, об’єктивної оцінки його потенціалу та шляхів прогресивного зростання; спрощення комунікаційних взаємодій, що виявляється у вдосконаленні системи обміну інформацією між учасниками проєктної команди. Використання електронного каталогу метрик дає можливість поліпшення процесу вибору показників, що дозволить істотно покращити планову діяльність підприємств сфери ІТ у частині забезпечення вимірюваності, моніторингу, контролю продуктивності, розробки управлінських рішень у рамках загального процесу створення програмного забезпечення.

Посилання

Tulchynska S. O., Solosich. O. S. Intellectual economy as an imperative for the development of systems for ensuring the economic security of economic entities. Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет». 2023. №1. С. 247-257.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26