ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

  • Марта Дергалюк
  • Дар'я Кравчук

Анотація

У сучасному світі, коли відбувається розвиток технологій, цифровізація економіки відіграє важливу роль в економічному розвитку країни. Пандемія COVID-19 та військові дії на території України спонукають до ще більшого застосування цифрових технологій.

Поняття «цифровізація» більшість авторів ототожнює з «диджиталізацією» та «цифровою трансформацією». Цифровізація - це процес переходу до використання цифрових технологій у всіх сферах життя.

Застосування цифрових технологій сприяє зростанню виробничих можливостей, продуктивності праці та капіталовіддачі як цифрових компаній, так і підприємств нецифрової економіки з одночасною трансформацією. Впровадження цифрової економіки дає можливість підвищити продуктивність праці, конкурентоспроможність бізнесу та добробут громадян.

 Цифровізація суттєво змінює спосіб взаємодії підприємств зі своїми клієнтами, використовуючи соціальні медіа, електронну пошту та месенджери для зв'язку та отримання зворотного зв'язку. Вона також дозволяє підприємствам розширювати географію своєї діяльності без значних інвестицій у фізичні ресурси. Онлайн-торгівля, віртуальні офіси та інші інструменти дистанційної роботи надають можливість співпрацювати з клієнтами та партнерами з усього світу. Цифровізація також дозволяє економити кошти на багатьох процесах, включаючи обробку документів, комунікацію та рекламу, шляхом використання електронних документів та онлайн-комунікаційних інструментів.

Незважаючи на складні сучасні умови, такі як війна в Україні, що впливає обмеженість ресурсів, зменшення кількості замовлень, проблеми з логістикою, нестачу кадрів, фінансів і сировини, важливо залишати цифрову трансформацію високим пріоритетом. Ця трансформація може раціоналізувати ділову активність в трьох ключових напрямках: у сфері документообігу, аналізу даних та організаційної діяльності. Така стратегія дозволяє підприємствам розширювати свій бізнес, ефективно використовувати обмежені ресурси та поліпшувати комунікацію з клієнтами.

Аналізуючи актуальні тенденції в цифровій трансформації, для українських підприємств можна пропонувати такі технології для обробки та аналізу даних: хмарні обчислення, промислові мережі, зберігання даних, системи автоматизації та управління виробництвом, ERP тощо. Серед інноваційних продуктів можна відзначити такі платформи, як Internet of Things (IoT), Digital Twins,  віртуальна реальність/розширена реальність (VR/AR) та 3D друк.

            Загалом, цифровізація має важливе місце в сучасній підприємницькій діяльності. Вона допомагає підприємствам оптимізувати операції, підвищувати конкурентоспроможність, покращувати взаємодію з клієнтами та захищати дані. Тому успішні компанії активно вкладають в цифрові технології та розробляють свою цифрову стратегію, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку.

Посилання

Кравчук, О. І., Варіс, І. О., & Потоскуєва, А. Д. (2023). Цифрові технології HR маркетингу. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, (9).

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-1

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26