СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Дарʼя Еммас

Анотація

Підприємства в ході своєї діяльності можуть мати різноманітні цілі, такі як максимізація прибутку, примноження майна, зростання курсової вартості акцій чи розширення ринків збуту продукції. Кожна група пов'язана з конкретним підприємством, очікує від нього реалізації своїх цілей: акціонери прагнуть збільшення дивідендів та частки власного капіталу, працівники − на підвищення і отримання більше замовлень, кредитори та інвестори − на рентабельність вкладень і ліквідність, а покупці і постачальники − на підтримку обсягів виробництва та платоспроможності. Фінансові менеджери повинні вирішувати різноманітні завдання і, очевидно, досягнення кожної з цілей можливе лише при тривалій діяльності підприємства та відсутності негайних ліквідацій чи реорганізацій.

Фінансовий стан є найважливішою характеристикою ступеня ефективності економічної діяльності підприємства і являє собою категорію, яка відображає стан капіталу в процесі його кругообігу в певний момент часу та характеризує здатність підприємства до саморозвитку і самофінансування [1]. Також  можна визначити його як здатність підприємства фінансувати свою діяльність, що відображається у показнику наявності фінансових ресурсів, а також у відповідності їх розміщення і ефективності використання. У той же час важливими є фінансові відносини з іншими юридичними та фізичними особами. Зазвичай потенціал підприємства визначається його фінансовим станом як у конкурентному (зовнішньому) середовищі, так і відображає рівень гарантії економічних інтересів, що відіграють значущу роль у питаннях ділового співробітництва [2].

Стабільний фінансовий стан − це результат компетентного, правильного управління всією сукупністю чинників, що розкривають результати господарської діяльності підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства включає такі напрямки: оцінку майна; аналіз платоспроможності та ліквідності; аналіз фінансової стійкості; аналіз ділової активності; аналіз прибутковості.

За даними напрямами оцінюється динаміка показників (горизонтальний аналіз), структура окремих елементів (вертикальний аналіз), розраховуються відносні показники, що характеризують фінансовий стан підприємства, проводиться їх порівняння з нормами, визначеними для цієї галузі та сфери діяльності, з аналогічними показниками інших підприємств; проводиться трендовий аналіз.

Процес комплексної оцінки фінансового стану підприємства включає наступні етапи: 1) оцінка фінансового становища підприємства з урахуванням комплексу фінансових індикаторів; 2) інтегральна оцінка фінансового стану на основі комплексного (інтегрального) показника; 3) формування комплексних висновків та рекомендацій за даними аналізу фінансового стану.

У сучасних кризових та водночас високо динамічних умовах господарювання підприємства повинні приділяти більше уваги постійному моніторингу фінансового стану та фінансової ефективності з метою оперативного реагування на зміни та прийняття обґрунтованих рішень у рамках фінансових стратегій та програм.

Посилання

. Корбутяк А. Г., Бута М. М. Підходи до трактування поняття "фінансовий стан підприємства". Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 16(1). С. 149-153.

Мінін В. С., Чернишова Л. В. Деякі аспекти аналізу фінансового стану на прикладі ПАТ «МОТОР СІЧ». Збірник науково-практичних статей. Обліково-економічний факультет (кафедра економічного аналізу). Одеса, 2018. Ч. 2. С. 51-55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26