СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Анастасія Канар

Анотація

Через дії росії на території України, третина промислових підприємств припинила роботу. Зпочатку війни до вересня 2022 року понад 412 підприємств було пошкоджено чи зруйновано. Загальна сума збитків (за 2022 рік) – понад 13 млрд дол. США [1]. Відповідно для вітчизняних підприємств нагальною є потреба пошуку та напрацювання затребуваних часом або актуальних в умовах невизначеності та ризиків, що набувають системного характеру, підходів до підвищення прибутковості продукції підприємств, що виступає основою до забезпечення відновлення потенціалу їх розвитку.

Наразі з позицій підвищення прибутковості продукції слід реалізувати підходи, сконцентровані на переорієнтації на нові ринки збуту, підвищенні пізнаваності, просуванню продукції та забезпеченню зростання рентабельності продажів, аналітичному обґрунтуванні масштабів діяльності та географічного її розміщення, використанні обґрунтованих резервів зниження витрат й зростання якості. В їх основі лежить використання інструменти антикризового, ситуативного, процесного управління та менеджмент-маркетингу. Серед них, зокрема, зниження витрат шляхом автоматизації бізнес-процесів. Крім того, ефективним з позицій зниження витрат та оптимізації бізнес-процесів є використання енергозберігаючих технологій та інноваційних методів скорочення робочого часу персоналу, а також пошук нових енергоресурсів при нестабільній роботі електроенергетики. Підприємствам варто звернути увагу на альтернативну енергетику – гідроенергетику, сонячну та вітрову енергетику, що є можливим в кліматичних умовах України. Підприємства, у яких виробничі потужності знаходяться поблизу водойм, можна запропонувати перехід на гідроенергетику (для цього потрібні генератори, які встановлюються, наприклад, на річках, і працюють за рахунок природних течій). Вітрову енергетика підходить для підприємств, що розташовані на території України, де є «вітровий потенціал». Для отримання вітрової енергетики потрібні вітрогенератори («вітряки»). Сонячна енергетика являє собою використання сонячної енергії через сонячні електростанції. Такі електростанції дають можливість не лише задовольняти енергетичні потреби, але й продавати її за «зеленим тарифом» [2]. Фінансовий контролінг дає можливість виявити відхилення між плановими та фактичними результатами і сконцентрувати зусилля на дійсно важливих напрямках [3]. Поряд з традиційними його інструментами можна використовувати моделі «зрілості» контролінгу (анкетування менеджерів та власників). Для розширення ринків збуту чи переорієнтації на нові доцільно застосовувати сучасні маркетингові інструменти, серед яких дієвим є інтернет-маркетинг (SMM, SEO, контент-маркетинг, контекстна реклама, E-mail маркетинг). Інтернет-маркетинг сприяє підвищенню пізнаваності продукції підприємства, а вірно підібране позиціонування в мережі працює на збільшення кількості клієнтів, і, відповідно, прибутковості. У сукупності представлені підходи до управління та маркетингу, їх інструменти здатні забезпечити зростання прибутковості продукції вітчизняних підприємств в сучасних умовах.

Посилання

Підтримка інвестицій у промисловість України в умовах війни та повоєнного відновлення. 2023. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/pidtrymka-investytsiy-u-promyslovist-ukrayiny-v-umovakh-viyny-ta (дата звернення: 06.11.2023).

Альтернативні види енергії. 2022. URL: https://khreshchatyk.kyiv.ua/news/52314/ (дата звернення: 13.11.2023).

Рентабельність підприємства. Школа бізнесу «Нова пошта». 2022. URL: https://online.novaposhta.education/blog/rentabelnist-pidpriemstva#14107 (дата звернення: 06.11.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26