НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Марта Дергалюк
  • Марія Невдача

Анотація

Вдосконалення - це процес, спрямований на постійне поліпшення, а ціллю будь якого покращення в роботі підприємства має бути певний результат – наприклад, у вигляді підвищення продуктивності, зменшення матеріалоємності продукції, тощо. У наш час важливість підвищення ефективності виробництва для компанії важко переоцінити, адже високий рівень конкуренції на ринку змушує більшість компаній займатися постійним пошуком можливостей до вдосконалення: шукають способи підвищити свою продуктивність, зменшити витрати та й зрештою, підвищити прибутковість. Удосконалення виробничих процесів відіграє життєво важливу роль у досягненні цілей підприємства, саме тому дана тема залишається актуальною для подальшого дослідження.

Отже, метою роботи є узагальнення поняття «виробнича діяльність підприємства», виділення та систематизація основних факторів впливу на неї і, відповідно, визначення шляхів удосконалення його роботи.

В загальному розумінні поняття, виробнича діяльність – сукупність цілеспрямованих процесів, що здійснюються людьми за допомогою засобів праці або природних процесів, у результаті яких предмети праці перетворюються в готову продукцію, змінюючи при цьому свій склад, стан, форму й одержуючи нові якості.

Перш за все варто зазначити, що факторів, які впливають на виробничу діяльність підприємства є безліч, для наочності їх можна розділити на: - зовнішні – на рівні підприємства це можуть бути відносини з споживачами або ж постачальниками, а на макрорівні – політичні, юридичні, соціальні, економічні, кліматичні та екологічні фактори, та багато інших; - внутрішні – виробничі, економічні, інноваційні, екологічні, організаційно-структурні фактори (стан матеріально-технічної бази, якість сировини, ефективність моделі управління, організаційно-правові засади, тощо).

Також фактори, що впливають на виробничу діяльність та її результати, можуть мати як прямий вплив, до прикладу, інфраструктура підприємства, його постачальники та конкуренти; так і опосередкований (непрямий) – міжнародні політичні події або ж глобальний науково-технічний прогрес.

Напрямки вдосконалення виробничої діяльності не є універсальними для кожного виробничого підприємства, заходи оптимізації обираються відповідно до проблем підприємства, та можуть різнитися для окремих галузей діяльності, але до основних заходів поліпшення роботи підприємства можна віднести такі рішення:

- модернізація обладнання;

- впровадження технологічних нововведень;

- вдосконалення систем управління на підприємстві;

- підвищення продуктивності праці;

- більш ефективне планування використання ресурсів підприємства (сировини, матеріалів, енергії, тощо);

- удосконалення технологій виробництва.

Підсумовуючи все вище згадане, покращення виробничої діяльності на підприємстві має вирішальне значення для досягнення стійкого зростання та стратегічних цілей підприємства. Інвестуючи у власне вдосконалення, підприємства можуть підвищити ефективність господарської діяльності і, зрештою, досягти більшої конкурентоспроможності та прибутковості на ринку.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26