АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • В Лопатюк
  • С Сорокіна

Анотація

Сучасний розвиток глобальної економічної ситуації робить тиск на підприємства особливо серйозним. У суворих умовах світової економічної інтеграції для завоювання ринку необхідно провести комплексні поліпшення у всіх аспектах, особливо у розвитку навичок фінансового інвестиційного управління, що може ефективно підвищити ефективність функціонування підприємств та сприяти їхньому сталому розвитку. Зі зростанням конкуренції в економічному та соціальному аспектах функціонування підприємствам стає важливим удосконалювати фінансове інвестиційне управління як засіб сучасного комерційного розширення та довгострокового розвитку. Це є важливим способом підтримки сталого розвитку підприємств. На цій основі дана наукова робота розкриває поточний стан управління фінансовими інвестиціями в підприємствах та визначає стратегію управління фінансовими інвестиціями підприємства в нову епоху[1].

На сьогоднішній день і фінансування, і управління інвестиціями потребують реформ для підвищення економічної ефективності підприємств. На важливому етапі економічної трансформації підприємства все більше звертають увагу на фінансові інвестиції. Те, як забезпечити якісне виконання фінансових інвестицій, є актуальною проблемою для українських підприємств. У нових умовах економіки підприємства повинні впроваджувати управління фінансовими інвестиціями для досягнення кращих економічних результатів. Зараз фінансові інвестиції стали важливою частиною розвитку і реформ в Україні. При здійсненні фінансових інвестицій підприємство може проводити конкретні операції відповідно до поточної ситуації, розширювати масштаб підприємства та отримувати більше прибутку. Однак на сьогоднішній день багато підприємств ще мають численні проблеми в операціях та управлінні. Для досягнення більшого розвитку українських підприємств ці проблеми повинні бути вирішені невідкладно[2]

Основними інструментами фінансових інвестицій є акції, облігації, іноземна валюта і т. д. Фінансові інвестиції базуються на надлишковій вартості підприємства як доходу від інвестицій. Фінансові інвестиції призначені для вкладення залишкових коштів підприємства в інвестиції з метою отримання довгострокового, стабільного доходу та управління ринковими коливаннями. Крім того, підприємства можуть здійснювати операції з інвестиційними об'єктами, щоб розширити свій вплив на ринок. Все це пояснює необхідність фінансових інвестицій, і це також проблема, над якою кожне підприємство повинно серйозно задуматись в процесі розвитку. Однак фінансові інвестиції також несуть ризики, такі як ризик несплати, ризик зміни процентних ставок, ризик строку виконання та інші[3].

Економічне середовище стрімко змінюється, і підприємства повинні постійно адаптувати свої системи та стратегії щоб економічно та інноваційно розвиватися в своїй галузі. Успішне підприємство має мати довгострокову інвестиційну стратегію. На початковому етапі фінансових інвестицій слід проводити глибокий аналіз ринку та прогнозувати майбутні зміни. Таким чином, управління фінансовими інвестиціями є важливою частиною розвитку підприємства і важливим показником майбутнього розвитку підприємства[3].

Управління фінансовими інвестиціями розпочинається з внутрішнього налаштування, оптимізації внутрішньої структури, розроблення внутрішньої системи управління та активного впровадження її положень. Щоб підприємство реалізувало свою стратегію внутрішньої оптимізації, воно повинно проводити комплексне навчання внутрішніх менеджерів, постійно накопичувати знання та робити внесок у економічний розвиток підприємства. Якщо підприємство має достатньо мудрості та знань, щоб використовувати свої можливості фінансових інвестицій, воно може здобути значний капітал для свого розвитку.

 

В процесі управління фінансовими інвестиціями в умовах нової епохи підприємства стикаються з такими проблемами як відсутність аудиту та нагляду над фінансовими інвестиціями, суб'єктивність прийняття інвестиційних рішень, відсутність висококваліфікованих фахівців управління фінансовими інвестиціями в підприємствах та недостатнє загальне планування фінансових інвестицій. Тому що максимально знизити свої ризики підприємствам необхідно впроваджувати в свої процеси ефективні стратегії покращення управління своїми фінансовими інвестиціями. Такі стратегії мають включати наступні елементи[4]:

  1. Створення та впровадження системи ефективного управління фінансовими інвестиціями. Загалом кажучи, управління фінансовими інвестиціями підприємств в умовах сучасності повинно включати п'ять аспектів: по-перше, розробка плану управління фінансовими інвестиціями; по-друге, аналіз та обговорення наукового характеру та доцільності фінансових інвестиційних проектів; по-третє, встановлення розумного розподілу активів; по-четверте, ефективна корекція портфеля цінних паперів; і, по-п'яте, оцінка економічних переваг проекту. Ризики в прийнятті рішень неминучі, і навіть невелика помилка може призвести до неоціненних економічних втрат або навіть банкрутства. Через науковий аналіз ризиків ринку можна підвищити ефективність фінансових інвестицій та мінімізувати ризики підприємств[4].
  2. Розвиток команди фахівців, що здійснюють управління фінансовими інвестиціями. Розвиток підприємства далекий від того, щоб покладатися лише на одну особу, потрібна сильна, об’єднана команда, щоб забезпечити інвестиційне рішення підприємства. Особливо в сучасний час структура людських ресурсів підприємств ще досить слабка, і для підвищення можливостей підприємства необхідно посилити ефективність побудови команди фахівців, що здійснюють управління фінансовими інвестиціями[4].
  3. Покращення оцінки потенційних ризиків. Оцінка фінансового ризику є важливою основою управління ризиками функціонування підприємств і є постійно оновлюваною проблемою. Тільки правильно і точно оцінюючи всі види фінансових ризиків, прихованих у зовнішньому середовищі, підприємства можуть уникати ризиків вчасно та ефективно, а також зменшувати втрати, які їх можуть призвести[4].

В сучасних умовах компанії повинні здійснювати фінансові інвестиції, якщо вони хочуть досягти подальшого зростання, але компанії, що займаються управлінням фінансовими інвестиціями, також стикаються з багатьма невизначеними ризиками. Управління фінансовими інвестиціями повинно базуватися поглибленні внутрішнього розуміння фінансових інвестицій, створенні системи ефективного управління фінансовими інвестиціями та посиленні оцінки ризиків. З плином часу, в процесі розвитку, підприємства стають учасниками нових історичних етапів розвитку, і характеристики та вимоги кожного етапу відрізняються. Тому компанія повинна посилювати свою здатність до саморегулювання для забезпечення стійкого та здорового розвитку компанії.

Посилання

Киштимова Е. А., Чернишова О. О. Аналіз факторів підвищення якості прибутку в механізм управління організацією / Е. А. Киштимова, О. О. Чернишова // Вектор економіки, 2017. - №3.

Фінанси підприємств: навч. посібник / за ред. Г. Я. Аніловської, І. Б. Висоцької. Львів : ЛьвДУВС, 2018. 440 с.

Гриценко Л. Л., Боярко І. М., Шамкало К. Ю. Методи і методики аналізу фінансового стану: особливості використання для малих підприємств. Вісник Університету банківської справи. 2019. № 2-3.

Лишенко М.О. Аналіз фінансової стійкості підприємства як елементу забезпечення фінансової стабільності роботи підприємства. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. 2018. № 2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26